Столица: Кызыл

Население: 315 532 чел.

Федеральный округ: Сибирский

ВРП: 41,7 млрд. руб. (2013)

Код субъекта РФ: 17

Часовой пояс: MSK+4 (UTC+8)

 

Список городов Республики Тыва по алфавиту:

Адыр-Кежиг

Ак-Довурак

Аксы-Барлык

Ак-Туруг

Алдан-Маадыр

Аржаан

Арыг-Бажи

Арыг-Узуу

Арыскан

Аянгаты

Бажин-Алаак

Бай-Даг

Бай-Тал

Бай-Хаак

Балгазын

Барлык

Баян-Кол

Баян-Тала

Бора-Тайга

Булун-Бажи

Булун-Терек

Дон-Терезин

Дурген

Ий

Ийме

Ишкин

Каа-Хем

Кара-Хаак

Кара-Холь

Кочетово

Кызыл

Кызыл-Даг

Кызыл-Мажалыкский

Межегей

Морен

Нарын

Севи

Сосновка

Сукпак

Сут-Холь

Суш

Сыстыг-Хем

Теве-Хая

Терлиг-Хая

Тоора-Хем

Торгалыг

Туран

Тээли

Успенка

Усть-Элегест

Уюк

Хадын

Хайыракан

Хайыракан

Хамсара

Хондергей

Целинное

Чаа-холь

Чадан

Черби

Чодураа

Чыра-Бажи

Шагонар

Шамбалык

Шекспээр

Шеми

Шивилиг

Шуй

Эрги-Барлик

Эрзин

Полный перечень населенных пунктов и городов Республики Тыва по алфавиту от буквы А до буквы Я.